JAP 711 - LATENTE KOMFORT

6

6
Tento model stavebného puzdra JAP 711 LATENTE KOMFORT je zostavou dvoch stavebných puzdier navzájom spojených vodiacou lištou.

Každé stavebné puzdro je určené pre jedny jednokrídlové dvere, ktoré sa vysúvajú proti sebe a pohyb dverí môže byť aj synchronizovaný.

Zárubňa je v jednej rovine s obrysom steny.

Technické parametre

 

Štandardná šírka prechodu: 1 250 - 2 450 mm
Štandardná výška prechodu: 1 970 mm a 2 100 mm
Výška prechodu na mieru: 1 980 - 2 700 mm
Minimálna hrúbka dokončenej priečky: 125 mm
Maximálna váha 1 dverového krídla: 90 kg