JAP 701 - LATENTE STANDARD

Model stavebného puzdra JAP 701 LATENTE STANDARD je určený pre jednokrídlové zasúvacie dvere.

Stavebné puzdro má zárubňu v jednej rovine s obrysom steny.

Technické parametre

   

Štandardná šírka prechodu: 600 - 1 200 mm
Štandardná výška prechodu: 1 970 mm a 2 100 mm
Výška prechodu na mieru: 1 980 - 2 700 mm
Minimálna hrúbka dokončenej priečky: 125/150 mm
Maximálna váha 1 dverového krídla: 90 kg